• CD : Berryz Mansion 9 Kai

  BerryzMansion 9 Kai

  Regular

  Tracklist :

  1. `Sutcha ka metcha ka ~'
  2. 'Want !'
  3. `Otokomae' (Momoko/ Yurina)
  4. `Nandakandade yoi kanji!' (Chinami/Maasa)
  5. `Koi itoshiki kisetsu' (Saki/Miyabi/Risako)
  6. 'Be Genki Naseba Naru!'
  7. `Massuguna watashi'
  8. 'Cha Cha Sing
  9. ''Anata Nashi de wa Ikite Yukenai' (version 2013)
  10. 'Mo mochi! Yurushite nyan ♡ taisō' (yurusa nya i Remix)'

   

  CD Japan

   


   

  BerryzMansion 9 Kai

  Limited

  Tracklist :

  1.  `Sutcha ka metcha ka ~'
  2. 'Want !'
  3. `Otokomae' (Momoko/ Yurina)`
  4. Nandakandade yoi kanji!' (Chinami/Maasa)
  5. `Koi itoshiki kisetsu' (Saki/Miyabi/Risako)
  6. 'Be Genki Naseba Naru!'
  7. `Massuguna watashi''Cha Cha Sing'
  8. 'Anata Nashi de wa Ikite Yukenai' (version 2013)
  9. 'Mo mochi! Yurushite nyan ♡ taisō' (yurusa nya i Remix)'

   

  DVD: 

  Making of des jacket de l'album

  "Cha Cha Sing" flashmob version

  "Cha Cha Sing" flashmob version (making of)

  Quelques images de la visite des filles en Thailande

  "Yurushit nyan Taiso"

  "Yurushite nyan Taiso" (making of)

   

  "Succha ka mecha ka~" (versions solos de chaque filles)

   

   

  CD Japan