• CD : Futsuu, 10 Nen Idol Yatteran Nai Desho!? / Ai wa Itsumo Kimi no naka ni

  Sortie le 4 juin 2014

   

  CD : Futsuu, 10 Nen Idol Yatteran Nai Desho!? / Ai wa Itsumo Kimi no naka ni

  Regular A

  1. Ai wa Itsumo Kimi no naka ni
  2. Futsuu, Idol 10nen Yatteran nai desho!?
  3. ?
  4. ?

   

  CD Japan

   

  CD : Futsuu, 10 Nen Idol Yatteran Nai Desho!? / Ai wa Itsumo Kimi no naka ni

   

  Regular B

  1. Ai wa Itsumo Kimi no naka ni
  2. Futsuu, Idol 10nen Yatteran nai desho!?
  3. ?
  4. ?

   

  CD Japan

   

  CD : Futsuu, 10 Nen Idol Yatteran Nai Desho!? / Ai wa Itsumo Kimi no naka ni

  Limited A

  1. Ai wa Itsumo Kimi no naka ni
  2. Futsuu, Idol 10nen Yatteran nai desho!?
  3. ?
  4. ?

  DVD : ?

   CD Japan

   

  CD : Futsuu, 10 Nen Idol Yatteran Nai Desho!? / Ai wa Itsumo Kimi no naka ni

  Limited B

  1. Ai wa Itsumo Kimi no naka ni
  2. Futsuu, Idol 10nen Yatteran nai desho!?
  3. ?
  4. ?

   

  DVD : ?

   CD Japan

   

  CD : Futsuu, 10 Nen Idol Yatteran Nai Desho!? / Ai wa Itsumo Kimi no naka ni

   

  Limited C

  1. Ai wa Itsumo Kimi no naka ni
  2. Futsuu, Idol 10nen Yatteran nai desho!?
  3. ?
  4. ?

   

  DVD : ?

   

  CD Japan